Individualne učne ure

Izvajajo se v ograjeni maneži, trajanje je 45 minut.

Učimo se osnov jahanja ter priprave konja (čiščenje, sedlanje..).

V juliju in avgustu učne ure niso mogoče, zaradi navadno prevročega vremena.

Trenutno novih jahačev ne sprejemamo zaradi zapolnjenih kapacitet.